On İkinci Kalkınma Planı ve Bakanlığımız 2024 - 2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Toplantısı

17 Ağustos 2023