Beşinci Sağlıkta İnsan Kaynakları Küresel Forumu
07 Nisan 2023

Beşinci Sağlıkta İnsan Kaynakları Küresel Forumu
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gerçekleştirilen Beşinci Sağlıkta İnsan Kaynakları Küresel Forumu 3 - 5 Nisan 2023 tarihlerinde Cenevre’ de hibrit olarak gerçekleştirildi. Foruma; DSÖ Afrika, Amerika, Güneydoğu Asya, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinden birçok ülkenin sağlık iş gücü alanındaki hükümet temsilcileri, eğitim kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör liderleri ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere Dünya genelinden katılım sağlandı.
 
Forumda Sağlık İşgücü Küresel Stratejisinin uygulanmasına ilişkin ilerleme paylaşılmış, küresel sağlık iş gücü zorlukları ele alınmış, sağlık sistemlerinin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığına ulaştırılmasına yönelik politikalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca sektörler arası faaliyetleri ve iş birliğini geliştirmek ve ilgili paydaşları bu süreçlere dahil etmek adına sağlık iş gücüne yatırım yapmaya yönelik küresel olarak yapılması gerekenler tartışılmıştır.
 
Sağlık İnsan Gücü Planlama Dairesi Başkanlığımız bu küresel foruma video konferans ile katılarak; ülkemizdeki sağlık iş gücünde eğitim, istihdam, çalışma koşulları, uluslararası sağlık çalışanı göçü, iş birliğinin güçlendirilmesi vb. konularla ilgili geri bildirimlerle katkı sağlamıştır.

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png