Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı İlanı
19 Mart 2022

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İLANI


07.05.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanlarına yönelik Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı Bakanlığımız tarafından 24.02.2022 tarih ve 23 standart numarası ile yayımlanmıştır. Standardı incelemek için tıklayınız.

1. Adı geçen standardın 14 üncü geçici madde 1 inci fıkrası hükümlerine göre; “Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Deneyimi ve Eğitimi Belgelerine Sahip Olanların Sertifikasyonu Hakkında Duyuru” kapsamında 08.09.2014 tarihine kadar başvuru yapan genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanlarının başvuruları Bakanlığımızca oluşturulan Bilimsel Komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Her hekim kendisi ile ilgili değerlendirme sonucunu e-Devlet üzerinden verilen link yoluyla öğrenebilecektir. Yapılan değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız: https://gis.saglik.gov.tr/

Adı geçen standardın 14 üncü geçici madde 1 inci fıkrası hükümlerine göre

2. Adı geçen standardın 14 üncü geçici madde 1 inci fıkrası hükümlerindeki şartları haiz olan adaylar aşağıda durumlarına uygun maddeye göre https://gis.saglik.gov.tr/ adresinden başvuru yapabileceklerdir. 

a. Eğitici olarak başvurmak isteyen adaylar Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı Standardında yer alan 14 üncü geçici maddenin 2a fıkrasına göre başvurularını yapabileceklerdir. 

b. Uzman hekim olarak başvurmak isteyen adaylar Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı Standardında yer alan 14 üncü geçici maddenin 2b fıkrasına göre başvurularını yapabileceklerdir.

3. Adı geçen standardın 14 üncü geçici madde kapsamı dışındaki başvurular, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerine yapılacaktır.

4. Adı geçen standardın 10 uncu maddesine göre “Eğitim Merkezi” olmak isteyen kurumların, Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başvurularını bulundukları ilin il sağlık müdürlüğü aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.