Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
13 Aralık 2021

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 07 Şubat - 18 Mart 2022 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 13 Aralık 2021 - 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak olup başvuru yapmak isteyen katılımcılar aşağıda bilgileri yer alan Program Sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

Başvuru Belgeleri:

1) Başvuru formu (Onaylı)
2) Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Yoğun Bakımda çalıştığı süreleri göstermelidir)
3) Unvanıyla ilgili diploma fotokopisi ya da aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Hemşire yetkili Ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “Hemşire Yetkili Ebe” olduğunu belirten yazısı.
Başvuru belgelerinin gönderileceği mail adresi: oozkaya@ogu.edu.tr
Program Sorumlusu: Özlem KERSU
İletişim: 0 (222) 239 29 79 Dahili: 2227