Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
14 Ekim 2021

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 22 Kasım -  24 Aralık 2021 tarihleri arasında Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 18 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak olup başvuru yapmak isteyen katılımcılar aşağıda bilgileri yer alan Program Sorumluları ile iletişime geçebilirler. 

Başvuru Belgeleri:

1.ekip.saglik.gov.tr sayfasından doldurularak imzalanan başvuru formu (Onaylı)
2.Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Çocuk Yoğun Bakım’da çalıştığı süreleri göstermelidir)
3.Unvanıyla ilgili diploma fotokopisi ya da aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi
4.Nüfus cüzdanı fotokopisi
5.Hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “hemşire yetkili ebe” olduğunu belirten yazısı.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurup onaylatarak diğer evraklarla birlikte aşağıda yer alan mail adresine gönderebilecektir.

Başvuruda kullanılacak e-mail:  cebecibashm@ankara.edu.tr
Program Sorumlusu: Nevin TAŞYAPAR

İletişim için: 
Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi: Gülsen ATAMAN
Tel: 0(312) 595 60 00   Dahili:6372/7152   0(505) 569 78 30   0(532) 397 33 97