T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı Ek Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru
18 Haziran 2021

07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına başasistanlık kadrosunda sınavla atama yapmak üzere Bakanlığımız tarafından 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Başasistanlık Yazılı Sınavı’nda” başarılı olan adaylar için 01-12 Nisan 2021 tarihleri arasında “Başasistanlık Sözlü Mesleki Bilim Sınavı” yapılmış ve 28 Nisan 2021 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiştir.

Başasistanlık Sınavı genel başarı puanı sonuçlarına göre 17-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmalarının yapılması için başvuruları alınmıştır. 

Ancak; Mezkûr Yönetmelik gereği,

(1) İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılacaktır. 

(2)
Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamayacaktır.

Ek yerleştirme tercihleri 21/06/2021 tarihinde başlayacak olup 25/06/2021 tarihi mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Sınava giren adaylar, https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tercih yapabileceklerdir.  

Ek yerleştirme yapıldıktan sonra atama işlemlerine ait süreç Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız resmi web sayfasında yapılacak olan duyuru ile ilan edilecektir. 

Tüm kamuoyuna duyurulur.

Boş Kalması Nedeniyle Ek Yerleştirme Yapılacak Branşlar: 

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Kardiyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Üroloji