Başasistanlık Göz Hastalıkları Sözlü Mesleki Bilim Sınavı İlanı
27 Ekim 2023

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan 14.12.2022 tarihli ve 27513 sayılı Makam Onayı doğrultusunda 02 - 03 Mayıs 2023 ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Başasistanlık Göz Hastalıkları Sözlü Mesleki Bilim Sınavı sonuçlarına https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilecektir.