overlay

Daire Başkanı

Avşar ASLAN
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı