Mevzuat
12 Kasım 2020

      a)      Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (13.01.1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmi Gazete)

b)      Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete)

c)      Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma Ve Bunlara Ad Verme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

d)     Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları Genelgesi (2009/56)

e)      Sağlık Bölge Planlanmasına İlişkin Uygulamalar (02.07.2010 tarihli ve 27132 (2010/50) sayılı Genelge)

f)       Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri (01.032010 tarihli ve 8310 (2010/11) sayılı Genelge

g)      Hastane Yatak Sayısı ve Tanımlara İlişkin 24.10.2008 tarih ve 40370 (2008/65) sayılı Genelge

h)      Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

i)        Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler Ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması Ve İşleyişi İle Hizmet Birleştirmesi Yapılması Hakkında Yönerge (26.01.2011 tarihli ve 3972 sayılı Onayla yürürlüğe girmiştir.)

j)        Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge (29.09.2011 tarihli ve 39846 sayılı Genelge)

k)      Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği (16.10.2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete)