T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genelgeler

Güncelleme Tarihi: 22/06/2020

 1997-3 Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi tıklayınız.

2005-22 Devlet Hizmet Yükümlülüğü tıklayınız.

2006/51 Kök Hücre Çalışmaları tıklayınız.

2006  Diyaliz Hastalarının Nakli tıklayınız.

2007-2 Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sağlık  Kurum ve Kuruluşlarında Mesleki Beceri Eğitimi tıklayınız.

2007-43 Kan ve Kan Ürünleri Temini tıklayınız.

2008-23 FTR Uygulamaları tıklayınız.

2009-37  Zorunlu Kan Temini tıklayınız.

2010-46 Hasta Nakil ve Sevk Esasları Hakkında  tıklayınız.

2010-81 Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Hakkında tıklayınız.

2011-4 Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi tıklayınız.

2011-39 Sağlık Raporlarında Tastik Ve Mühürün Kaldırılması tıklayınız.

2012-9 Diş Tedavilerinde Katılım Payı tıklayınız.

2012-22 Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi tıklayınız.

2012-32-Sayılı Genelge tıklayınız.

2012-34 Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personel tıklayınız.

2012-42 ISBT Numaralandırma Sistemi tıklayınız.

2012-25 UKS ve Organ Nakli Merkezleri Yönergesi'nde Yer Alan Takip Formları tıklayınız.

2013-2 Adli olaya taraf kişiler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilenler ile tutuklu ve hükümlü tedavi gideri tıklayınız.

2013-4 Ev Hemodiyalizi tıklayınız.

2013-10 Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG Sistemine Veri Gönderilmesi tıklayınız.

2013-15-Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri tıklayınız.

2013-16 İkamet tıklayınız.

2013-17 Özel Saglik Kuruluslarinda Acil Sağlık Hizmeti Sunumu tıklayınız.

2013-18 Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri tıklayınız.

2013-22 Katarakt Operasyonları tıklayınız.

2014-8 Tam Gün Uygulaması tıklayınız.

2014-11 Hukuki işlem ehliyetine ilişkin rapor düzenleme yetkisi tıklayınız.

2014-13 Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması tıklayınız.

2014-15 Tam Gün Yasası Uygulaması tıklayınız.

2014-17 Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale Birimi Fiziki Standartları tıklayınız.

2014-19 Radyoloji Hizmetleri tıklayınız.

2014-32 Hasta Hakları Uygulamaları tıklayınız.

2014-29 Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi tıklayınız.
EKLERİ 2- İlaç Kullanım Raporu (Ek-1).docx  3-Tıbbi Malzeme Rapor Formatı (Ek-2).docx 4-Durum Bildirir Rapor Formatı (Ek-3).docx 5-İstirahat Rapor Formatı (Ek-4).docx 6-Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Raporu (Ek-5).docx 7-Kisiye Ait Saglik Bilgileri Formu (Ek-6).docx

2015-10 Sünnet Uygulamaları tıklayınız.

2015-11 Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri tıklayınız.

2015-9 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri tıklayınız.

2015-14 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları tıklayınız.
EK Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul Ve Esasları.docx


Yargı Kararının Uygulanması tıklayınız.

Ramazan Bayramı Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Aksatılmaksızın Sunumu tıklayınız.

Kamu Sağlık Hizmetleri  Satış Tarifesi için tıklayınız.

Uzmanlık Öğrencileri (2016/19) Genelge tıklayınız.

Hasta Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi 2016-10   tıklayınız.

Terör Mağduru Hasta ve Hasta Yakınları Hakkında 2016-11  tıklayınız.

2016/22 sayılı 669 sayılı KHK ile Bakanlığımıza Devredilen Askeri Sağlık Kuruluşlarında Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi için  tıklayınız...

2017-1 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Hakkında Genelge      tıklayınız.

2017-8 Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi Hakkında Genelge tıklayınız.

2017-2 Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi Genelgesi için tıklayınız...

2017-10 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelge Değişikliği için tıklayınız...

2017-13 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Genelgesi için tıklayınız

2017-17 Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.

2018-2 Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge tiklayınız

2018-3 Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge için tıklayınız.

2018-4 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında Genelge için tıklayınız.

2018/10 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi için tıklayınız.
 
2018/13 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Hakkında Genelge için tıklayınız...


2018/14 Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu hakkında genelge için tıklayınız.

2018/23 Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Hakkında Genelge Tıklayın.

2018/26 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerine İlişkin Genelge yayımlanmıştır. Genelgeye ulaşmaya için Tıklayın.

2018/28 Sağlık Personelinin Çağrıya İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması tıklayınız.

2018/29 Obezite Merkezlerinin Açılması, Tescil Edilmesi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgesi yayımlanmıştır. Genelgeye Ulaşmak için
 Tıklayın.

2018/30 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı konulu Genelge, 2020/02 sayılı Genelge ile değiştirilmiş olup değişikliklerin işlenmiş şekli ektedir. tıklayınız

2019/06 Erişkinler İçin Engellilik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması Konulu  sayılı Genelge için  tıklayınız.


2019/15 
Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi Genelgesi için tıklayınız.

2019/09 Yoğun Bakım Servislerinde Hasta Ziyareti Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.

2019/14 Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi için tıklayınız.

2019/18 Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesi için tıklayınız

2019/19 
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi için tıklayınız.