T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tebliğler

Güncelleme Tarihi: 05/03/2019

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine Ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ  tıklayınız.

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ  tıklayınız.

Kan Hizmet Birimlerinde Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimi Ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ  tıklayınız.

Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitimine Ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ  tıklayınız.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ  tıklayınız.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ  tıklayınız.