T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 14/01/2020

a) Sağlık insan gücü ile ilgili durum analizi ve projeksiyonlar yapmak, kısa, orta ve uzun vadeli sağlık insan gücü ihtiyacını belirlemeye yönelik plan oluşturmak ve çlışmalar yapmak,

b) Mevcut sağlık insan gücünün kurumsal, sektörel ve branşlar itibariyle dağılımını izlemek,

c) Sağlık insan gücü alanında belirlenen ihtiyaca uygun personel yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ve koordinasyon sağlamak,

d) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık insan gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.