overlay

Başasistanlık Sözlü Sınavının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Bakanlığımız web sayfasında 23-24-25-28-29 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Başasistanlık Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların yoğun talebi nedeniyle sınavın daha sonraki belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna duyurulur.