T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti Uygulayıcı Eğitimi Gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 28/07/2020

Bakanlığımızca sağlıkta akreditasyon faaliyetleri kapsamında geliştirilen SAS setlerinin 5.si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Set”’nin akreditasyon çalışmalarına Mart 2019 tarihinde başlanmış ve yoğun çalışmalar sonucunda standart seti oluşturulmuştur.

Hazırlanan yeni sete ilişkin ayaktan sağlık hizmeti veren tıp merkezleri, poliklinikler ve radyoloji ve fizik tedavi müesseselerine yönelik “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti Uygulayıcı Eğitimi” 03.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü iş birliği ile Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Ayaktan sağlık hizmeti veren kuruluşların temsilcilerinin katılım sağladığı eğitimde, setin yapısı, kapsamı, boyut ve bölümleri ile birlikte Daire Başkanlığımız ve TÜSKA faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

10 Şubat 2020 tarihinde final raporu ISQua’ya sunulacak olan SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti'nin hazırlanması sürecinde katkı sağlayan tüm akademisyen ve uzman hocalarımıza, TÜSKA ve Bakanlık eğitimcilerine, kalite birimlerinde görev yapan çalışanlarımıza, özel sektör temsilcilerine ve eğitime katılan değerli sağlık kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederiz.

PSX_20200203_140926 (2) (1).jpg