Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi
19 Mart 2021


2019/19 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi yayımlanmıştır.


2019/19 Sayılı Genelge

2019-19 SAYILI TCDÖİK GENELGE EKLERİ