T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 24/07/2020


 

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sağlık Bakanlığı uzun ve detaylı bir çalışma sonunda kamuya ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması için aranacak bina, asgari fiziki kriterler ve kimler tarafından açılıp işletilebileceğine dair bir mevzuat çalışmasını tamamlayarak, ilk kez, “ Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği”ni yayımladı.

Buna göre, kamu sağlık tesislerinde standart bina şartları sağlanacak, standartlara uygun binalarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliği de artacak. Ayrıca ruhsat disiplini ile kayıt altına alınan kamu sağlık tesislerine ait envanterler daha sağlıklı bir şekilde çıkarılabilecek ve sağlık tesislerinin denetlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.

Ayrıca ülkemizde marka değer haline gelen sağlık hizmetlerinin sağlık turizmine konu edilerek ülkemiz ekonomisine olumlu katkı sağlanması açısından da bu yönetmelik önem taşımaktadır.

Ülkemizdeki özel sağlık kuruluşlarının ruhsat almaları ve hizmet binalarına ait mevzuatları mevcutken, kamuya ait sağlık tesislerine ait bir ruhsatlandırma mevzuatı bulunmuyordu. Acil servis hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathaneler gibi özellikli hizmet birimlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ait özel mevzuatları olmasına rağmen, kamuya ait sağlık tesislerinin bina ve fiziki alan kriterlerini, ruhsat alınması ile ilgili bütüncül bir mevzuat bulunmamaktaydı.

Bu yönetmelikle, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici kaliteli sağlık hizmeti verilen sağlık tesislerinde hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı, adil ve erişilebilir olması yanı sıra konforun da üst düzeyde düşünüldüğü mekânlarda sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca bu yönetmelik ülkemizdeki sağlık tesislerinin planlanması çalışmalarında görünür ve bilinir bir mevzuat olarak, sağlık hizmet sunumunda tüm paydaşların uzun dönem planlarını yapmalarında önemli katkılar sağlayacak.

Ülkemizdeki tüm sağlık tesislerine ruhsat verme yetkisi 2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 663 sayılı KHK ile, Sağlık Bakanlığına verildi. 2 Ocak 2014 tarihinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna eklenen ek madde 11 ile ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir.  Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek yetkisi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesi gereğince Sağlık Bakanlığının görevleri arasındadır.

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne ulaşmak için TIKLAYINIZ

IMG_0788.JPG


IMG_0851.JPG