overlay

Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi


Ülkemizde Bakanlık, üniversite ve özel sektör bakımından bölgesel ihtiyaçların ve hizmet verilen nüfusun bu alandaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, kapasitenin dengeli dağılımını sağlayarak bunları etkin ye verimli bir şeki1de kullanabilmek amacıyla, günümüz şartlarında kalp merkezlerinin planlaması, kurulumu ve işleyişi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi yayımlanmıştır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.