T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 02/04/2020


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım Eğitimi toplantısına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Zafer Kalaycı ile uzmanların katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin, açılış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Onuncu ve Onbirinci Kalkınma Planları, Sağlık Bakanlığı 2013-2017 ve 2019-2023 Stratejik planlarında kanıta dayalı geleneksel tıbbın yasal alt yapısının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu çerçevede yönetmelik çıkarıldığını ve kılavuzun hazırlandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Güven, yaptığı açılış konuşmasında kamu veya özel sektöre araştırmacıların GETAT alanında laboratuvar ve klinik araştırma yapmak istediklerinde zorluklarla karşılaştıklarını, bazı uygulamalar veya kavramların bu alana yabancı kişiler tarafından gereği gibi algılanamadığını ve bunun da kargaşaya sebep olduğunu belirterek, “GETAT uygulamalarına dönük araştırmalar için hangi etik kuruldan onay alınması ve hangi kurumun izni ile araştırmaların başlatılması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve denetlenmesi gibi hususlarda belirsizlikler bulunmakta ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı bir şekilde gelişmesinin ve uygulanmasının önünü kesmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Güven, 9 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ile bu belirsizliklerin ve kargaşanın giderilmesi, GETAT uygulama alanındaki klinik araştırmaların sayısının arttırılması, kanıta dayalı GETAT uygulamalarının ve ürünlerinin kullanıma sunulması, geliştirilmesi ve araştırmacıların gönüllülere karşı sorumluluklarının ortaya konulması gibi hususların amaçlandığını dile getirdi. Milli ve yerli GETAT ürünlerin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi, patent, marka çalışmalarının yapılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, klinik araştırma alanında yetişmiş insan gücü açığının kapatılması, uluslararası ve ulusal işbirliklerine kapı açılması gibi hedeflere ulaşmak adına düzenlenen bu eğitimin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kılavuzu da yayımlandı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’in 25’inci maddesi gereğince geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları etik kurullarının oluşturulması hedeflenmektedir. Kurulacak Etik Kurullarda görev alacak kişilerin Bakanlığımızca düzenlenecek etik yaklaşım kurslarında başarılı olmaları gerekmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Etik Kurullarının oluşturulması, etik kurullara seçilecek üyelerin bilgi düzeylerinin arttırılması, ileride yapılacak diğer eğitim programları için bir perspektif kazanılması amaçları ile düzenlenen toplantıda Birinci GETAT Klinik Araştırma İyi Klinik Uygulama Kurs Programı uygulanmaktadır. Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Hanefi Özbek tarafından katılımcılara gün boyu eğitim verilecektir.20190703091602_TCSB0348.JPG

IMGL7391.JPG

IMGL7357.JPG

IMG_5491.JPG