overlay

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik ve Laboratuvar Eğitim Yerleştirmesi Dönem Planlaması Duyurusu

Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 17 ÜYTE Eğitim Merkezine yerleştirilen kursiyerlerin eğitim dönemi planlaması Ek-1'de yer almaktadır.

Not: 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle istisnai durumlar hariç yeni eğitim başvurusu alınmayacaktır.

- Üst yazı için tıklayınız
- ÜYTE Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Dönemi Planlaması (Ek-1) için tıklayınız
- ÜYTE Klinik Eğitim Yeni Başvuran Listesi (Ek-2) için tıklayınız
- ÜYTE Laboratuvar Eğitim Yeni Başvuran Listesi (Ek-3) tıklayınız
- 2 Ocak 2019 Sonrası Gelen Geç Başvuranlar Listesi (Ek-4) tıklayınız