overlay

Sağlık Alanı Ar-Ge Farkındalık Artırma Toplantısı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin ve ilgili paydaş kurum yöneticilerinin katılımı ile 24 Eylül 2018 tarihinde T. C. Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde “Sağlık Alanı Ar-Ge Farkındalık Arttırma Ön Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Alper Cihan’ın başkanlığında Genel Müdür Yardımcımız Sevil Serin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Tıp Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürleri, ilgili Başkanlar ve çalışanlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim ve Başhekim Yardımcıları, Şehir Hastaneleri yöneticileri, AB uzmanları, Kalkınma Ajansı yetkilileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantıda kurumların Sağlık Ar-Ge alanındaki rollerinin belirlenmesi, paydaşların beklentileri doğrultusunda ve bu alanda yapılacak stratejilerin belirlenmesi, öncelikli alanlar belirlenerek nitelikli personelin bu alanda çalışmasının sağlanması amacıyla bu yıl içinde ulusal düzeyde daha geniş katılımlı bir toplantının yapılmasına karar verilmiştir.


twitt.jpg