T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kan hizmetleri birimi

Güncelleme Tarihi: 04/09/2018

Kan ve kan ürünlerinin tedarik ve kullanımı da dahil tüm süreçlerin planlanması, düzenlemesi ve uygulanması hizmetleri verilmektedir.