T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık raporları planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi birimi

Güncelleme Tarihi: 13/07/2020

Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi ile ilgili mevzuatların hazırlanması ve sağlık kurulu raporlarına itirazlarla ilgili görüş verilmesi hizmetleri verilmektedir. Yurtdışı tedavi raporlarının Bakanlık onayı işlemleri verilmektedir.