T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel sağlık sigortalısı hak sahiplerinin tedavileri için ödenmesi gereken tedavi giderleri (2010/30)

Güncelleme Tarihi: 03/02/2016

Bu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Makam onayı için tıklayınız
Genelge için tıklayınız