overlay

Daire Başkanlığı Görevleri

10/01/2019 tarihli ve 244 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” gereğince Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin standartları belirlemek
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcılarının niteliklerini belirlemek ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek
c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama alanlarında faaliyet gösterecek merkezlere ruhsat düzenlenmesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında eğitim veren kurumların kayıtlarını tutmak
d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezlerini ve uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak
e) Fonksiyonel tıp uygulamaları ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları izlemek ve bu alanla ilgili düzenleme yapmak
f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak