BAHAR Seminerleri 5
29 Mayıs 2023

Bakanlığımızca beşincisi düzenlenen BAHAR Seminerleri kapsamında Prof. Dr. Semra ULUSOY KAYMAK moderatörlüğünde Prof. Dr. Kültegin ÖGEL “Kısa Müdahale” konusunu ele alacaktır. 

Eğitim için link: https://zoom.us/webinar/register/WN_DD0ASTGNRXefYOhNu6UnCw

BAHAR Seminerlerimiz, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü youtube sayfasında yayınlanmaktadır.

Youtube için link: https://www.youtube.com/@saglikhizmetlerigenelmudurlugu