Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
24 Kasım 2021

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge için tıklayınız.

Yönerge ekleri için tıklayınız: 

Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4
Ek-5
Ek-6
Ek-7