Prof. Dr. Semra ULUSOY KAYMAK
02 Eylül 2021


Semra ULUSOY KAYMAK.jpg


Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Semra ULUSOY KAYMAK


1975 Ankara - İlyakut doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’ da tamamlayarak, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde hekimlik eğitimine başlamıştır.

2000 - 2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi olmuştur. Gent Üniversitesinde Psikiyatri ve Tıbbi Psikoloji Bölümünde 2006 yılında gözlemci olarak bulunmuştur. Ardından Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniğinde, 2013 - 2017 yılları arasında da Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniğinde başasistan ve eğitim görevlisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Doçentlik unvanını almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi alanında çeşitli eğitimler, 2011 - 2014 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği' nin düzenlediği bir programı tamamlayarak “Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi” unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu programın devamı olarak Türkiye’ nin tüm coğrafi bölgelerinde yerelde psikoterapi eğitimleri verilmesinde aktif görev almıştır. Ağırlıklı olarak şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar alanında özelleşmiş birimlerde görev almış ve bu birimlerin sorumluluğunu yürütmüştür.

Evli ve bir çocuk annesidir.