T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 28/10/2014

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönergeye Göre Başkanlığımız Görevleri:

a)Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek,
b)Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarının kurulmasını sağlamak, buralarda görev yapacak personelin niteliğini belirlemek,
c)Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastaların Yurtdışı Sağlık Kurulu Raporlarını onaylamak ve bu hastalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Evde sağlık hizmetleri standartlarını oluşturmak ve bu kapsamda hizmet sunan kurumları yetkilendirmek,
e) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak,
f) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yönelik standartları belirlemek, açılışlarına izin vermek, izlemek ve madde bağımlılığı tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmalarını organize etmek,
g) Seyrek görülen hastalıklara yakalanan hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapmak,
h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

    Dairemizce; “Alkol, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Uzun Dönemli Tedavi Modeli Oluşturulması Ve Uygulanması Projesi”, “Denetimli Serbestlik Tedavi Modülünün Oluşturulması ve Uygulanması Projesi” ve “Manevi Bakım ve Dini Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması Projesi” olmak üç Dünya Bankası projesi yürütülmektedir. 2013 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Hakemli Tıbbi Sosyal Hizmet e-dergisi yayınlanmaktadır.