T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 27/10/2014

Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Görevleri;

a) Uygulamalar hakkında mevzuat oluşturulması çalışmalarını yürütmek,

b) Uygulayıcıların yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

c) Uygulama alanlarında faliyet gösterecek merkezlere ruhsat düzenlenmesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Uygulamaları yapan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların çalışmalarını araştırmak ve incelemek,

d) Uygulamalar hakkında eğitim veren kurumların kayıtlarını tutmak,

e) Uygulama merkezlerini ve uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak,

f) Uygulayıcıların sertifikasyon programlarını planlamak,

g) Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekreterya işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.