overlay

9. Konu Odaklı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Çalışması Kapsamında Rapor Bazlı Bireysel Danışmanlık İstihdam Duyurusu

“9. Konu Odaklı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Çalışması: Nadir Hastalıklarda Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yöntemi Kullanılarak Geri Ödeme Kararı Verilmesi: Çok Kriterli Karar Analizi ve Değer Bazlı Ödeme Örnekleri konulu STD Çalışması” için rapor bazlı bireysel danışmanlık hizmeti ihale dokümanına ulaşmak için tıklayınız