overlay

Başasistanlık Sınavının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Başasistanlık Sınavının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
  

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapmak üzere; Bakanlığımız internet sitesinde başasistanlık yazılı sınavının yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen Covid-19 ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek, virüsün yayılmasına engel olmak, bulaş etkisini en aza indirmek için Bakanlığımız tarafından birçok önlem alınmaktadır. Alınan bu önlemler doğrultusunda 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan başasistanlık sınavının 26 Eylül 2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.