T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalıştayı

Güncelleme Tarihi: 24/07/2020

Genel Müdürlüğümüzün Denetim ve Değerlendirme Dairesi tarafından Özel Sağlık Tesislerinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, özel sağlık kuruluşları ile ilgili son dönemlerde bazı mevzuat çalışmalarının yapıldığını belirterek, “Bu mevzuatların anlaşılabilmesi, bu mevzuatlara uyum sağlanabilmesi, hem de özel sektör hastanelerinin, sağlık tesislerinin denetlenmesi temel görevlerimizden bir tanesidir. Devletin asıl görevlerinden biri olan sağlık hizmet sunumu ve bu hizmetin yerinde doğru yapıldığının da teyidini gerektiriyor. Özel sağlık tesislerimizden işini iyi yapanlar bu denetlemelerden, kontrollerden kaçınmazlar diye düşünüyoruz.” dedi. Daha önce yönerge kapsamında yapılan denetlemeleri yönetmelik çerçevesine kavuşturmanın daha iyi olacağını ve kapsamlı bir hale geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, “Hepinizin katkılarına ihtiyaç var, sahanın görüşlerinin de alınması gerekiyor. Bu çalışmanın sağlık sistemi ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet TEKİN, çalıştayda bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet TEKİN, 2008 yılından bu yana ilk defa özel sağlık kuruluşlarının mevzuatına yönelik bu kadar geniş katılımlı, çok paydaşlı bir çalıştay yapıldığını belirterek “Anayasamız, ve 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlığımıza ve dolayısıyla Genel Müdürlüğümüze sağlık kuruluşlarının planlanması, ruhsatlandırılması ve denetimi noktasında üç önemli görev yüklemiştir. Denetim, yönetimin önemli bir parçasıdır. Bakanlık olarak bizler sağlık hizmeti alanların mihmandarı, koruyucusu olarak, sağlık hizmeti alanlarla sağlık hizmeti sunanların belirlenen standartlara uymalarını sağlamakla yükümlüyüz.” diye konuştu.

Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanımız Gültekin BAYRAKTAR ve sağlık uzmanımız Resul YILDIZ, denetim yönetmeliği ile Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) hakkında birer sunum gerçekleştirdi. Çalıştaya, Genel Müdür Yardımcılarımız Sevil SERİN, Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ, Dr. Muhammed Ertuğrul EĞİN, Daire Başkanlarımız, Bakanlığımızın İl Sağlık Müdürlükleri Temsilcileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.

Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen “A.1.3. İl Sağlık Müdürlüklerinin Denetim Alt Yapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi” kapsamında, sağlık hizmeti sunan özel hukuk ve gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ile sağlık hizmetlerine yönelik gerçekleştirilecek denetimlerin usul ve esasları ile Bakanlığımız politika ve mevzuatına aykırılık tespiti halinde uygulanacak idari yaptırımlar bütünlük arz edecek şekilde düzenlenecektir.

15 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen çalıştayın 2. gününde taslak yönetmeliğin ekindeki denetim formları ile ilgili grup çalışmaları yapıldı. Çalıştayın son gününde ise, grup çalışmalarının neticeleri değerlendirilerek grup temsilcileri birer sunum gerçekleştirdi. Genel Müdür Yardımcımız Sevil SERİN ve Daire Başkanımız Gültekin BAYRAKTAR tarafından tüm katılımcılara teşekkür belgesi verildi.74486563_777257219363870_4162066714210598912_o.jpg


76259409_778917712531154_726439214983413760_o.jpg