overlay

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından 14 Ocak - 22 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır. Makam Onayını ver kursiyer listesini görmek için tıklayınız.KOÇ ÜNİ. HEM. FAK. SEMAHAT ARSEL HEM. EĞT. VE ARAŞ. MER. STOMA VE YARA BAKIM HEM. EĞT. MAKAM ONAYI VE KURSİYER LİSTESİ.pdf