T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

AB Ülkeleri ve Ülkemizde Uzman Hekim Durumu

Güncelleme Tarihi: 23/07/2020


AB Ülkeleri ve Türkiye’de branş bazında 100 bin kişiye düşen hekim durumu ve minimum eğitim kontenjanlarına ilişkin e-Bülten sağlık insan gücü planlama çalışmalarında kullanılmak üzere verishgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.