overlay

9.Çekim Kalitesi Değerlendirme Çalışma Grubu (Nükleer Tıp)

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

9

Çekim Kalitesi Değerlendirme Çalışma Grubu (Nükleer Tıp)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi basamağına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla ilgili çalışma grubu oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 1) 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurmak

7.03.2018

1.03.2019