T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

40.Hemovijilans Eğitim ve Değerlendirme Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

40

Hemovijilans Eğitim ve Değerlendirme Komisyonu

Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bakanlık Hemovijilans Departmanına bildirilen verilerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, düzeltici, önleyici faaliyetlerin planlanması, hemovijilans sisteminde görev alacak kişilere hemovijilans konusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim programının ve modüllerinin oluşturulması çalışmalarını yapmak üzere Bakanlık bünyesinde “Sağlık Bakanlığı Hemovijilans Eğitim ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur.

Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği 6.Madde

VAR

14.03.2017

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR