overlay

38.Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

38

Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu

Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Aferez ve fotoferez uygulamalarının belirlenmesi, izlenmesi, karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlığa teknik ve bilimsel desteği sağlamak üzere Bakanlık bünyesinde Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu oluşturulur.

10/03/2010 tarih 27517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik" 5. Madde

VAR

4.06.2014

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR