overlay

37.Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

38

Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı


Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda görüş alınması

18/06/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" 5. madde

VAR

30.12.2014

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR