overlay

35.Doku ve Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

35

Doku ve Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kök Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonunun ve Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulunun hangi amaç, görev, hedef ve sorumluluklar kapsamında kurulduğu, üye seçimlerinde akademik, bilişsel, deneyimsel ve yayınsal olarak üyelik seçim kriterlerinin kullanılması ve üyeliklerin sona ermesine ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

*2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
*01/02/2012 tarih ve 28191 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 8. madde

VAR

17.09.2015

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR