T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

32.Kemik İliği Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

32

Kemik İliği Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kemik İliği Bilimsel Danışma Komisyonunun hangi amaç, görev, hedef ve sorumluluklar kapsamında kurulduğu, üye seçimlerinde akademik, bilişsel, deneyimsel ve yayınsal olarak üyelik seçim kriterlerinin kullanılması ve üyeliklerin sona ermesine ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

*2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
*01/02/2012 tarih ve 28191 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 8. madde

VAR

1.01.2015

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR