overlay

44.Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

44

Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Eczacılıkta uzmanlık eğitimine ait işleyiş, usul ve esaslarını düzenlemek

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un Ek 5. maddesi

YOK

Yeni dönem üyeler tamamlanarak yapılacak ilk toplantı tarihi

İlk toplantı tarihinden itibaren 3 yıl