overlay

43.Tıpta Uzmanlık Kurulu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

43

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimine ait işleyiş, usul ve esaslarını düzenlemek

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 369 uncu Maddesi

YOK

Yeni dönem üyeler tamamlanarak yapılacak ilk toplantı tarihi

İlk toplantı tarihinden itibaren 2 yıl