overlay

27.Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

27

Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Madde bağımlılığı tedavisinin gelişimini izleyerek, Bakanlıkça belirlenecek ulusal stratejiler konusunda görüş bildirmek, Madde bağımlılığı tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerini oluşturmak ve gerektiğinde güncellemesi konusunda görüş bildirmek, Bakanlığın talebi üzerine merkezlerin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, gerektiğinde merkezleri yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirler konusunda görüş bildirmek, Madde bağımlılığı konusunda eğitim verecek merkezleri ve eğitimin kapsamını belirlemek ve Bakanlıkça belirlenecek diğer konularda görüş bildirmek amacıyla kurulmuştur.

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

VAR

30.12.2014

30.12.2016