T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

26.ÜYTE Sertifikalı Eğitim Programları Bilimsel Komisyonu Bilim Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

26

ÜYTE Sertifikalı Eğitim Programları Bilimsel Komisyonu
Bilim Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Üyte merkezlerinde çalışacak üyte ünite sorumlusu ile üyte labaratuvar sorumlusunun uygulamalı bir eğitim proğramını tamamlamış ve bu çalışmalarına dair uygulama ve müfredat proğramınada ihtiva eden belgeye haiz olması gerektiğinden kursiyerlerin üyte klinik uygulamaları ve labaratuvar uygulamaları sertifikalı eğitim proğramı adı altındaki eğitimlere kabulü görüşlerinin bildirilmesi amacıyla kurulmuştur.05.07.2018 Tarih ve E.1733 Sayılılı makam onayı ile Genel Müdürlüğümüz Yeni görev tanımları uyarınca özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınarak, Kan Doku ve Organ Nakli Dairesi Başkanlığı Bünyesine Verilmiş olup henüz devir işlemi yapılamamıştır.

30/09/2014 tarih ve 29135 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

VAR

27.04.2018

27.04.2019