T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

25.Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilimsel Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

25

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilimsel Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Merkezlere ve üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine ilişkin standartların belirlenmesi,merkezlerin çalışma verilerinin ve gebelik sonuçlarının değerlendirme kriterleri bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel teknik konularda gerekli çalışmalar ve yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bilimsel görüş vermek amacıyla kurulmuştur.05.07.2018 Tarih ve E.1733 Sayılılı makam onayı ile Genel Müdürlüğümüz Yeni görev tanımları uyarınca özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınarak, Kan Doku ve Organ Nakli Dairesi Başkanlığı Bünyesine Verilmiş olup henüz devir işlemi yapılamamıştır.

30/09/2014 tarih ve 29135 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

VAR


01.07.2015

1.07.2017