T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

24.Yanık Tedavisi Bilimsel Komisyonu Onayı

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

24

Yanık Tedavisi Bilimsel Komisyonu Onayı

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Yanık tedavi birimlerini planlamak,başvuruları dosya bazında veya gerektiğinde yerinde incelemek,mevcutların bu yönetmelik esaslarına uygunluğunu değerlendirmek,eğitim merkezlerini belirlemek,yapılacak eğitimleri ve müfredatını planlamak,bu birimlerin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikayetleri incelemek , yanık tedavi hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm işlevleri tavsiye nitelğinde görüş bildirmek amacıyla kurulmuştur.

*19/01/2010 tarihli ve 2202 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge" nin 13'üncü maddesinin 1'inci ve 2'inci fıkrası uyarınca komisyon çalışmaları yürütülür.
* Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yanık Tedavi Bilimsel Komisyonuna İlişkin Usul ve Esaslar

VAR


19.1.2018

19.01.2019