T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

23.Kapasite Değerlendirme Komisyonu (KDK)

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

23

Kapasite Değerlendirme Komisyonu (KDK)

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından toplanılan komisyonda belirli konularda karar almak, plan ve program belirlemek. Özel sağlık tesisi tarfından bir hakkın kazanılmasına veya kaybedilmesine alanında yetkin insanlar ile görüş birliği oluşturaarak karar alabilmek ve fikir alışverişinde bulunabilmek amacı ve gerekçesi taşımaktadır.

* 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği 9. Maddesi * 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 9. Maddesi

'Mevzuat dayanağı kapsamında Bakanlık makam oluru ile oluşturulmakta ve kararlar makam oluru ile bütün üyelerin imzası alınarak kararlar yayınlanılmaktadır.

VAR

Kapasite Değerlendirme Komisyonu (KDK) özel sağlık kuruluşlarının taşınma, birleşme, cihaz, personel, rutin işleyiş dışındaki talepleri toplanılarak üst makam takdiri doğrultusunda prensip kararlar alınmaktadır. Alınan kararlar il sağık müdürlüklerine Bakanlığımızın üst yazısı ile duyurusu yapılmaktadır. Bu nedenle başlangıç ve bitiş tarihi belirtilememiştir.

Kapasite Değerlendirme Komisyonu (KDK) özel sağlık kuruluşlarının taşınma, birleşme, cihaz, personel, rutin işleyiş dışındaki talepleri toplanılarak üst makam takdiri doğrultusunda prensip kararlar alınmaktadır. Alınan kararlar il sağık müdürlüklerine Bakanlığımızın üst yazısı ile duyurusu yapılmaktadır. Bu nedenle başlangıç ve bitiş tarihi belirtilememiştir.