T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

22.Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

22

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Komisyonu

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından toplanılan komisyonda belirli konularda karar almak, plan ve program belirlemek. Özel sağlık tesisi tarfından bir hakkın kazanılmasına veya kaybedilmesine alanında yetkin insanlar ile görüş birliği oluşturaarak karar alabilmek ve fikir alışverişinde bulunabilmek amacı ve gerekçesi taşımaktadır.

Resmi Gazetede Yayımlanan 18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

-B12Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim iş ve işlemleri 18/7/1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79 uncu maddesi ve Ek-4 Sayılı Cetvel ile söz konusu Yönetmelik çerçevesinde çıkarılan Bakanlığımızın 2008/61 sayılı Genelgesi kapsamında yürütülmektedir.

Mevzuat dayanağı kapsamında belirtilen dayanaklar kapsamında ilk defa oluşturulması planlanmaktadır. (Daha önce bu komisyonun hiç toplantısı olmamıştır.)

VAR

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Komisyonu yeni oluşturulacak bir komisyon olup, daha önce herhangi toplantı oluşturulmamıştır. Bu nedenle başlangış ve bitiş tarihleri belirtilememiştir. Üniversiteden görevlendirilen iki hocadan bir tanesinin katılım sağlamasının yeterli olacağı öngörülmektedir.

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Komisyonu yeni oluşturulacak bir komisyon olup, daha önce herhangi toplantı oluşturulmamıştır. Bu nedenle başlangış ve bitiş tarihleri belirtilememiştir. Üniversiteden görevlendirilen iki hocadan bir tanesinin katılım sağlamasının yeterli olacağı öngörülmektedir.