T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

21.Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

21

Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sınava girecek adayların bilimsel çalışma ve eserleri, söz konusu komisyon tarafından ilgili Yönetmleiğin 6' ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendindeki ölçütlere göre kontrol edilir

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik

VAR

30.07.2018

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte herhangi bir zaman aralığı belirlenmemiş olup zorunlu hallerde üyelerde değişiklik yapılmaktadır.