T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

20.Yayın Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

20

Yayın Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

* Yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süresiz kitap, braille yayın, dergi, afiş ve broşür gibi basılı eserler ile film, ses ve video kaseti ile diğer basılı olmayan eserleri hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtılmasını sağlamaktır.
*Birimince satın alınması, abone olunması ya da tavsiye edilmesi istenen yayınları incelemek ve karara bağlamak,
* Yayınları, gerektiğinde yayının ilgili olduğu alanda uzman kişilerden oluşan alt komisyon oluşturarak incelettirmek,
* Birimince yayınlanacak her türlü eserin, teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin esasları ile maliyet, baskı miktarı ve dağıtım planı gibi kriterlerini belirlemek ve değerlendirmek,
* Yayınlarda yer alacak Bakanlık görev alanına giren konulardaki istatistiki verilere ilişkin ve bilimsel olarak ilgili birimin görüşünü almak.

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi

VAR

10.05.2018

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesinde herhangi bir zaman aralığı belirlenmemiş olup zorunlu hallerde üyelerde değişiklik yapılmaktadır.